F.U.H. FEMME
Malwina Kasprzyk
 
Korzyści współpracy

Wsparcie merytoryczne i pomoc podczas kontroli sprawowanej przez organy administracji państwowej lub samorządowej.


Profesjonalna obsługa w zakresie księgowości, kadr i płac.


Terminowość.


Oszczędność pieniędzy, poprzez redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem własnego działu księgowego.


Oszczędność czasu, kiedy my zajmiemy się księgowością Państwa przedsiębiorstwa, Państwo mogą w pełni skoncentrować się nad jego rozwojem.


Gwarancja pełnego zaangażowania w sprawy naszych klientów.Obsługa firm:

Bytom, Ruda Śląska, Chorzów, Tarnowskie Góry, Katowice, Zabrze, Gliwice 
Księgi Rachunkowe
 • Opracowanie i modyfikacja zakładowego planu kont.
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS i NBP.
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych WNT i WDT oraz sporządzanie deklaracji VAT UE.
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi.
 • Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym.
 • Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
 • Monitoring i windykacja należności i zobowiązań.
 • Przygotowywanie zestawień niezbędnych w zarządzaniu jednostką dla potrzeb Zarządu.


Ryczałt ewidencjonalny
 • Ewidencja operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.
Kadry i płace
 • Przygotowywanie i prowadzenie akt osobowych.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem: umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, świadectwa pracy, itp.
 • Zgłaszania i wyrejestrowania pracowników w ZUS.
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.
 • Sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, oraz rachunków do umów zlecenia i o dzieło.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, deklaracji dla potrzeb US od wypłaconych wynagrodzeń PIT-4R.
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników: PIT 11, PIT 8B, PIT 40, itp.


Inne
 • Reprezentowanie klienta w urzędach.
 • Pomoc w rejestracji firmy we wszystkich urzędach.
 • Pomoc przy sporządzeniu wniosków kredytowych, leasingowych, umów pożyczki.
 • Wykonywanie przelewów z rachunku bankowego na wniosek klienta.
 • Doradztwo w bieżących sprawach firmy.